29/09/18 - 29/09/18 10:00 - 11:00

Pitanja u radu s zahtjevnim korisnicima - Webinar

Pitanja u radu s zahtjevnim korisnicima - Webinar

29. 9. 2018. održan je webinar o upravljanju razgovorima sa zahtjevnim sugovornicima. Na ovom webinaru fokusirali smo se na primjere za svaku vrstu pitanja u zahtjevnim situacijama kao što su rješavanje prigovora ili reklamacija, ali i za upravljanje razgovorom.