O nama

CX.hr portal posvećen je temama iz područja korisničkog iskustva ili CX-a. Pokretanje portala inspirirano je ljudima, a kao odgovor na prepoznatu tržišnu potrebu za dijeljenjem znanja i umrežavanjem stručnjaka iz područja kontaktnih centara i cjelokupnog korisničkog iskustva.

Ciljevi portala su:

 • Poticanje kvalitete izvrsnost
 • Građenje kvalitetnih odnosa i interakcija organizacija s korisnicima
 • Poticanje daljnjeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja

Što možete očekivati?

 • Zanimljive članke i kolumne u kojima će eksperti iz djelatnosti kontaktnih centara i korisničkog skustva dijeliti informacije i nova saznanja i trendove
 • Informacije o nadolazećim događajima iz područja CX-a
 • Mogućnost za razvoj vještina kroz učenje na daljinu tj. e-učenje i webinare

Kome je CX.hr portal namijenjen?

Svim tvrtkama i zaposlenicima, neovisno o sektoru, koji žele razviti ili dodatno unaprijediti komunikaciju sa svojim korisnicima, kroz kontaktne centre, ali sve druge dodirne točke. Svim tvrtkama i zaposlenicima, neovisno o sektoru, koji žele oblikovati procese i dizajnirati usluge i proizvode koji zadovoljavaju visoka očekivanja korisnika i pružaju vrhunsko korisničko iskustvo, stvarajući time konkurentsku prednost i lojalne korisnike.

CX.hr Portal je pokrenut od strane poduzeća Radilica d.o.o. i skupine entuzijasta za korisničko iskustvo. Radilica d.o.o. specijalizirana je za pružanje edukacija, istraživanja i poslovno savjetovanje u području kvalitete pružanja usluga klijentima (korisničkog iskustva), s posebnim naglaskom na sektor kontaktnih centara.

U svojoj ponudi ima širok spektar edukacija i treninga za agente u pozivnim/kontaktnim centrima, za voditelje i supervizore te za interne trenere. Također, pruža usluge savjetovanja u području definiranja strategije korisničkog iskustva, definiranja metrika uspješnosti, kreiranja usluga i proizvoda, edukacije i mijenjanja mindseta zaposlenika primjenom design thinking metodologije. Bogato iskustvo i znanja prikupljena kroz rad s brojnim klijentima iz različitih sektora osim kroz CX.hr portal dijeli i kroz sljedeće formate: in-house radionice, otvorene radionice, Contact Center Akademiju, MeetUP, konferencije, jamove.

 • Impressum

 • Urednici: Iva Tadić, Jasenka Kuburaš, Damirka Pongračić
 • Kontributori: Ivana Stojaković, Damirka Pongračić, Andrijana Filipović
 • Kontakt

 • Informacije: info@cx.hr
 • Prodaja: damirka@radilica.hr
 • Upiti vezani za daljnje korištenje sadržaja: info@cx.hr