Iskustvo zaposlenika

30/09/2018 Andrijana Filipović

Životni ciklus zaposlenika (2/2)

0

Iskustvo zaposlenika (EX) je zbroj svega što zaposlenik doživljava tijekom svog odnosa s organizacijom. Konstruktivno i pozitivno iskustvo zaposlenika postaje dio novog psihološkog ugovora između zaposlenika i poslodavca. Nema kvalitetnog iskustva korisnika ukoliko s njim nije u interakciji djelatnik koji ima kvalitetno iskustvo zaposlenika u toj organizaciji, stoga je najbolji pristup tretirati zaposlenike kao svoje prve korisnike.

29/09/2018 Andrijana Filipović

Životni ciklus zaposlenika (1/2)

0

Iskustvo zaposlenika (EX) je zbroj svega što zaposlenik doživljava tijekom svog odnosa s organizacijom. Kreiranje pozitivnog iskustva zaposlenika znači oblikovati radne uvjete u kojima zaposlenici mogu dati najbolje od sebe. Iznimno je važno kako pristupamo razvoju iskustva zaposlenika. Učinkovitim se pokazao Design Thinking pristup, te primjena participativnog i suradničkog pristupa u vođenju.

29/09/2018 Andrijana Filipović

Zašto razvijati vlastitu samosvijest?

0

Pojam o sebi nastaje i razvija se u socijalnoj interakciji. Temelji se na samoopažanju i uvažavanju povratnih informacija okruženja o sebi. Aktivno bavljenje razvojem samosvjesnosti kod pojedinaca omogućuje prepoznavanje njihovih snaga, područja za poboljšanje, izbor adekvatnih razvojnih metoda te potiče klimu kontinuiranog učenja i razvoja u organizaciji.

29/09/2018 Andrijana Filipović

Što je EX?

2

Još početkom godine, Forbes je najavio da će 2018. godina biti godina Iskustva Zaposlenika (Employee Experience, EX). Trend ukazuje da je to samo početak značajne transformacije koje će omogućiti razumijevanje iskustva zaposlenika i novu paradigmu vođenja, neophodne za oblikovanje rada budućnosti. 3 min. čitanja

28/09/2018 Andrijana Filipović

Postoji li recept za razvoj vođenja?

0

Mogućnosti učenja su posvuda i svi to znaju. Iskustveno učenje je ključni način na koji se razvijamo no učinkovito je kada je dobro uklopljeno s ostalim metodama učenja i razvoja. Koja je kombinacija metoda najbolja za razvoj vještine vođenja?

28/09/2018 Andrijana Filipović

Iskustveno učenje i kultura razvoja

0

Budući da se karakteristike poslovnog okruženja nastavljaju mijenjati, zahtjevi za prilagodbom su kontinuirani, na svim nivoima organizacija. Ključnim postaje pitanje kako razvijati zaposlenike koji su spremni kontinuirano učiti – dakle mijenjati se? Kako integrirati cjeloživotno učenje ili učenje tijekom cijelog životnog ciklusa zaposlenika kao ključnu vrijednost u kulturi organizacije?