29/09/18 - 29/09/18 12:00 - 13:00

Poželjne i nepoželjne riječi u prodajnom razgovoru - Webinar

Poželjne i nepoželjne riječi u prodajnom razgovoru - Webinar

29. 9. 2018. održali smo prodajni webinar s fokusom na poželjne i nepoželjne riječi u prodajnom razgovoru. Prokomentirali smo kako se trendovi u komunikaciji mijenjaju te koje će riječi pomoći, a koje odmoći u prodajnom razgovoru.