Andrijana Filipović 30/06/2020

Životni ciklus zaposlenika (1/2)

Iskustvo zaposlenika
Iskustvo zaposlenika
3 min. čitanja 0

Iskustvo zaposlenika (EX) je zbroj svega što zaposlenik doživljava tijekom svog odnosa s organizacijom. Kreiranje pozitivnog iskustva zaposlenika znači oblikovati radne uvjete u kojima zaposlenici mogu dati najbolje od sebe. Iznimno je važno kako pristupamo razvoju iskustva zaposlenika. Učinkovitim se pokazao Design Thinking pristup, te primjena participativnog i suradničkog pristupa u vođenju.

Koristeći najbolje prakse i pristupe iz domene razvoja korisničkog iskustva (CX), organizacije transformiraju pristup procesima rada s namjerom kreiranja kvalitetnog, konstruktivnog i pozitivnog iskustva zaposlenika (EX).

EX je cjelovit, živ i prilagodljiv pristup izgrađen na konstantnom, kontinuiranom feedbacku i poboljšanjima. Iskustvo zaposlenika postaje glavni filter sagledavanja HR procesa i središnji element njihovog oblikovanja. Za oblikovanje iskustva zaposlenika važno je KAKO temi pristupamo. Iznimno učinkovitim se pokazao Design Thinking pristup, te primjena participativnog i suradničkog pristupa u vođenju.

Design thinking pristupa svijetu rada kao cjelovitom životnom putovanju u kojem je zaposlenik glavni junak. EX počiva na dubinskom razumijevanju zaposlenika u odnosu na organizaciju.
Otkrivajući i razumijevajući potrebe zaposlenika, uzevši u obzir perspektivu samih zaposlenika, bez pretpostavki i tumačenja ili nametanja organizacijskih potreba ispred potreba zaposlenika, rađa se i razvija kulturu u kojoj zaposlenici mogu ostvariti svoje potencijale te biti posvećeni i angažirani u formuliranju i ostvarivanju organizacijske misije i vizije. Izazovno je uzeti u obzir različite perspektive sagledavanja pojedine teme te razviti kreativne, nove i svježe ideje i rješenja koja mogu biti transformacijski značajna. Ranim uključivanjem zaposlenika u sam proces oblikovanja također se umanjuju otpori promjeni.

Primjenom Design thinking pristupa organizacije unaprjeđuju kvalitetu iskustva zaposlenika tako što kontinuirano prate i pitaju svoje djelatnike što im je važno (primjenjujući upitnike, diskusije, intervjue, fokus grupe, aplikacije za neposredni feedback i sl.). sa svrhom:

• prepoznavanja ključnih obrazaca i trendova u percepciji zaposlenika u odnosu na kritične dodirne točke tijekom životnog ciklusa zaposlenika u organizaciji (employee journey)
• angažiranja zaposlenika u proces kreiranja iskustva zaposlenika od samog početka,
• razvijanja empatije za različite situacije s kojima se zaposlenici susreću u organizaciji

 

Slika 1. Design Thinking proces oblikovanja iskustava zaposlenika,
Izvor: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/SHR-12-2016-0108

Participativnim i suradničkim vođenjem zaposlenike se uključuje u proces oblikovanja rješenja za unaprjeđenje uvjeta i procesa rada, što rezultira rješenjima koja uistinu djeluju te se kontinuirano testiraju, evaluiraju i unaprjeđuju.
Aktivno uključivanje zaposlenika u proces kreiranja kvalitetnih i pozitivnih iskustava zaposlenika je kritičan faktor za uspjeh u pristupu – zaposlenici daju povratne informacije o prethodnim iskustvima, imaju prilike i uvjete za izražavanje osobnog viđenja i doživljavanja, grade odnose i preuzimaju odgovornost za svoje vlastito iskustvo zaposlenika.
Sam proces je osnažujući i poticajan za osobno vodstvo zaposlenika na svim razinama organizacije.

Argumentacija za pozivanje i uključivanje zaposlenika u oblikovanje njihovog iskustva dotiče kompleksne potrebe za svrhom, autonomijom, izvrsnošću, povjerenjem, poštovanjem, osjećajem vlastite vrijednosti i odnosom. Možemo ih prepoznati i kao osnovne ljudske potrebe ili motive, kako ih je opisao Maslow (slika2.).
Kad radna okolina omogućuje zaposleniku da iskusi zadovoljenje spomenutih potreba, tada se otvaraju vrata intrinzičnoj motivaciji, angažmanu i zadržavanju zaposlenika, i inovacijama.

Slika 2. Maslowljeva piramida potreba
Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Maslowljeva_hijerarhija_potreba

Opisani pristup osigurava oblikovanje iskustva zaposlenika razumijevajući osnovne ljudske potrebe i motive te sustav povratne sprege kojim se stečeni uvidi i dobivene informacije koriste za unaprjeđenje i daljnji razvoj iskustva zaposlenika kontinuiranim i agilnim implementiranjem poboljšanja, njihovim iskušavanjem te davanjem feedbacka.
Ciklus kontinuiranog unaprjeđenja i razvoja iskustva zaposlenika zapravo nikada ne prestaje.

Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant

Nezavisni profesionalac u području razvoja organizacije i vođenja. Zadnjih godina, usmjerena pružanju podrške organizacijama i profesionalcima koji su spremni svoj poslovni uspjeh graditi na vlastitim snagama, znanjima i vještinama te osjećaju postignuća koji iz njega proizlazi kao motivu za kontinuirani razvoj.