Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant
15/07/2020 Iskustvo zaposlenika

Organizacijska svrha i ambicija

3

Misija i vizija organizacije su njezina svrha i ambicija, te su vodilja za razvoj strategija i postavljanje ciljeva. Misija i vizija uspješnih organizacija su jasno komunicirane, shvaćene i zajednički dijeljene kod svih njihovih ključnih dionika.

3 min. čitanja
11/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Organizacijska komunikacija 1/2

2

Komunikacijski proces u organizaciji odnosi se na sustave i načine koje organizacija koristi kako bi prenijela svoje poruke ključnim dionicima s ciljem ostvarenja poslovnih rezultata. Organizacijska komunikacija ima četiri osnovne funkcije (kontroliranje, motiviranje, emocionalno izražavanje i informiranje) te je ključna za uspješnu organizacijsku prilagodbu današnjim uvjetima poslovanja.

11/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Organizacijska komunikacija 2/2

2

Komunikacija u organizaciji je kompleksan sustav protoka informacija koji čine dva djelomično komplementarna sustava: mreža formalne i mreža neformalne komunikacije. I formalni i neformalni kanali komuniciranja su neophodni za uspjeh svake organizacije.

13/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Kompetentnost kao motivacija

1

Psihološka potreba svakog pojedinca je biti u učinkovitoj interakciji s okolinom u svim aspektima života. Razvijajući kompetentnost djelatnika osnažujemo njihovu intrinzičnu motivaciju što pojedincu omogućuje razvoj i korištenje svih svojih potencijala.

28/01/2020 Iskustvo zaposlenika

Vođenje je konverzacija

1

Voditi prave razgovore u organizaciji, danas je važnije nego ikad. Organizational Conversation je model vođenja koji voditeljima kroz konverzacije s djelatnicima i suradnicima omogućuje postizanje njihove veće angažiranosti u radu te posljedično i ostvarenje boljih organizacijskih rezultata.

3 min. čitanja
14/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Subjektivna slika objektivne stvarnosti i kako do zajedničke slike?

1

Temelj uspješne komunikacije, utjecanja i vođenja su znanje i razumijevanje procesa opažanja.

21/01/2020 Iskustvo zaposlenika

Asertivno ponašanje - Kako dobiti ono što nam treba i kako reći "ne"?

1

Temelji uspješne komunikacije su u razumijevanju procesa opažanja, postavljanju odgovarajućih pitanja i aktivnom slušanju sugovornika te davanju povratnih informacija. Uz sve navedeno, iznimno je važno graditi odnose temeljene na povjerenju. Povjerenje se gradi asertivnim ponašanjem.

5 min. čitanja
28/01/2021 Iskustvo zaposlenika

Mentalitet inovativnosti

0

Kako reagirate na novu ideju? Što se događa na poslu kada vam se predstavi nova ideja? Prekinete li osobu uz gestu odbijanja? Počinjete li tražiti slabosti i rupe u ideji ili ukazivati na prepreke? Ili ih ignorirate, nadajući se da će ideja (i osoba koja ju je predložila) jednostavno otići?

2 min. čitanja
17/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Suradnički pristup rješavanju sukoba 1/2: Što kad sam ja u sukobu?

0

Sukobi su sastavni dio svakodnevnog pa I organizacijskog života. O tome kako ih se opaža, zbog čega nastaju i kako se razvijaju, te kako se njima pristupa ovisi hoće li njihov ishod biti pozitivan ili negativan.

19/11/2019 Iskustvo zaposlenika

Karakteristike visoko učinkovitih timova

1

Nikada ranije u povijesti rada, koncept timskog rada nije bio važniji za funkcioniranje uspješne organizacije.

5 min. čitanja
15/11/2019 Iskustvo zaposlenika

Coaching kultura

1

Organizacije danas fokusirano razvijaju zaposlenike i lidere na svim nivoima i integriraju coaching pristup kroz svakodnevne razgovore te kroz proces razvoja kako bi iskustvenim učenjem i kulturom kontinuiranog razvoja unaprijedile svoju učinkovitost i održivost.

4 min. čitanja
10/12/2019 Iskustvo zaposlenika

Agilna organizacija

0

Brze promjene kod konkurencije, zahtjevi korisnika, razvoj tehnologija i nove regulacije zahtijevaju od organizacije sposobnost brzog odgovaranja i prilagodbe.

5 min. čitanja
24/05/2019 Iskustvo zaposlenika

Autentičan poslodavac kao brand

1

Brand poslodavca jasno artikulira što je vrijednost koju nudi novim djelatnicima, no zapravo prva publika su trenutni zaposlenici organizacije.

6 min. čitanja
21/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Suradnički pristup rješavanju sukoba 2/2: Što kada su drugi u sukobu?

0

Voditelji danas provode do 25% svog radnog vremena baveći se sukobima. U neke su osobno uključeni, a u nekima su odgovorni sudjelovati - to su sukobi među djelatnicima koje vodi. Za uspješno rješavanje sukoba u organizacijskom kontekstu potrebno je zadovoljiti nekoliko preduvjeta.

01/10/2020 Iskustvo zaposlenika

Participativno vođenje: Alat za organizacijske i društvene promjene i razvoj

0

Participativno vođenje je pristup koji se temelji na individualnom i sustavnom korištenju dijaloga, facilitacije, suradnje i zajedničkom stvaranju novih rješenja kako bi se primjereno odgovorilo na kompleksne izazove u organizaciji.

3 min. čitanja
23/07/2020 Iskustvo zaposlenika

Vještina delegiranja 3/3 - Davanje povratnih informacija

0

Vještine u odnosima s ljudima danas su ključan element uspjeha u raznim profesionalnim područjima a razvijene komunikacijske vještine ih poboljšavaju.

23/09/2019 Iskustvo zaposlenika

Što je kultura povjerenja?

0

Većina poslodavaca brine se kako zadržati dobre zaposlenike i kako zaposliti zaposlenike koji će ostati dio njihove organizacije.

5 min. čitanja
25/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Tko su "problematični" djelatnici i što s njima?

0

Imate li problematične djelatnike u svom timu? Kakvi su to problematični djelatnici I što s njima?

14/08/2019 Iskustvo zaposlenika

Vodič o uspješnom radu u timu

2

Nikada ranije u povijesti rada, timski rad nije bio toliko važan faktor za funkcioniranje uspješnih organizacija.

9 min. čitanja
22/08/2019 Iskustvo zaposlenika

Kako učinkovito upravljati vremenom

2

Vrijeme je jedan od najvrjednijih resursa kojeg imamo a kojim često neučinkovito upravljamo.

5 min. čitanja
13/07/2019 Iskustvo zaposlenika

Kako uspješno navigirati promjenama

1

Kako se ponašati dok (u)vodite promjenu? Kako oblikovati zajednički smjer i uskladiti ljude i resurse ka ostvarenju cilja i svrhe promjene?

6 min. čitanja
28/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Strategije zadržavanja najboljih zaposlenika

0

Zadržavanje zaposlenika odnosi se na sposobnost organizacije da privuče, prepozna i zadrži zaposlenike koji angažirano doprinose ostvarivanju organizacijske svrhe i vizije.

24/05/2019 Iskustvo zaposlenika

Iskustveno učenje i kultura razvoja

0

Budući da se karakteristike poslovnog okruženja nastavljaju mijenjati, zahtjevi za prilagodbom su kontinuirani, na svim nivoima organizacija. Ključnim postaje pitanje kako razvijati zaposlenike koji su spremni kontinuirano učiti – dakle mijenjati se? Kako integrirati cjeloživotno učenje ili učenje tijekom cijelog životnog ciklusa zaposlenika kao ključnu vrijednost u kulturi organizacije?

05/09/2019 Iskustvo zaposlenika

Postoji li recept za razvoj vještine vođenja?

3

Iskustveno učenje je ključni način na koji se razvijamo no učinkovito je kada je dobro uklopljeno s ostalim metodama učenja i razvoja. Koja je kombinacija metoda najbolja za razvoj vještine vođenja?

3 min. čitanja
29/09/2018 Iskustvo zaposlenika

Što je EX?

2

Još početkom godine, Forbes je najavio da će 2018. godina biti godina Iskustva Zaposlenika (Employee Experience, EX). Trend ukazuje da je to samo početak značajne transformacije koje će omogućiti razumijevanje iskustva zaposlenika i novu paradigmu vođenja, neophodne za oblikovanje rada budućnosti.

3 min. čitanja
26/06/2019 Iskustvo zaposlenika

Kako (i zašto) razvijati vlastitu samosvijest?

3

Aktivno bavljenje razvojem samosvjesnosti omogućuje nam prepoznavanje vlastitih snaga, područja za poboljšanje, izbor adekvatnih razvojnih metoda te potiče klimu kontinuiranog učenja i razvoja u organizaciji.

6 min. čitanja
30/06/2020 Iskustvo zaposlenika

Životni ciklus zaposlenika (1/2)

0

Iskustvo zaposlenika (EX) je zbroj svega što zaposlenik doživljava tijekom svog odnosa s organizacijom. Kreiranje pozitivnog iskustva zaposlenika znači oblikovati radne uvjete u kojima zaposlenici mogu dati najbolje od sebe. Iznimno je važno kako pristupamo razvoju iskustva zaposlenika. Učinkovitim se pokazao Design Thinking pristup, te primjena participativnog i suradničkog pristupa u vođenju.

3 min. čitanja
02/07/2020 Iskustvo zaposlenika

Životni ciklus zaposlenika (2/2)

0

Iskustvo zaposlenika (EX) je zbroj svega što zaposlenik doživljava tijekom svog odnosa s organizacijom. Konstruktivno i pozitivno iskustvo zaposlenika postaje dio novog psihološkog ugovora između zaposlenika i poslodavca. Nema kvalitetnog iskustva korisnika ukoliko s njim nije u interakciji djelatnik koji ima kvalitetno iskustvo zaposlenika u toj organizaciji, stoga je najbolji pristup tretirati zaposlenike kao svoje prve korisnike.

3 min. čitanja
23/07/2020 Iskustvo zaposlenika

Vještina delegiranja 1/3 - O delegiranju

1

Valjanim delegiranjem voditelji upravljaju svojim vremenom i oslobađaju ga za svoje druge odgovornosti.

4 min. čitanja
23/07/2020 Iskustvo zaposlenika

Vještina delegiranja 2/3 - Postavljanje ciljeva

1

Ključni element procesa delegiranja je dobro oblikovanje cilja i svrhe prenesenog zadatka. Kada je ispravno učinjeno, postavljanje ciljeva može poboljšati angažiranost zaposlenika tako sto povećava učinkovitost i resurse organizacije. Postavljanje „pametnih“ ciljeva može biti izazovno kao i njihovo ispunjavanje.

2 min. čitanja

Autori

Postani autor

Postani autor

Prijavi se