28/09/18 - 28/09/18 12:00 - 13:00

Najčešće strukturne pogreške u e-mail komunikaciji - Webinar

Najčešće strukturne pogreške u e-mail komunikaciji - Webinar

28. 9. 2018. održan je webinar pod nazivom „E-mail: najčešće strukturne pogreške“. U ovom webinaru prošli smo kroz glavne standarde u e-mail komunikaciji i pogreške na koje najčešće nailazimo u poslovnoj online komunikaciji.