Andrijana Filipović 15/11/2019

Coaching kultura

Iskustvo zaposlenika
Iskustvo zaposlenika
4 min. čitanja 1

Organizacije danas fokusirano razvijaju zaposlenike i lidere na svim nivoima i integriraju coaching pristup kroz svakodnevne razgovore te kroz proces razvoja kako bi iskustvenim učenjem i kulturom kontinuiranog razvoja unaprijedile svoju učinkovitost i održivost.

S obzirom da organizacijsku kulturu oblikuje ponašanje voditelja, kako bi smo uopće mogli započeti razmišljati o razvijanju coaching kulture, preduvjet je da je vještina coachinga jedna od ključnih kompetencija voditelja u organizaciji.

Coaching je oslobađanje potencijala osobe radi maksimaliziranja njenih postignuća. 

Sir Johna Whitmore

Coaching je razvojna metoda koja omogućuje pojedincu dolazak do rješenja tema ili situacija koristeći svoje resurse i potencijal te mu omogućuje brže prilagođavanje zahtjevima okoline i proširenje osobne razine utjecaja.

Individualni coaching uključuje ulogu cocheea i coacha. Uloga coacheea je odgovorno i aktivno sudjelovanje u dolasku do rješenja za svoje teme, spremnost na primjenu učenja, djelovanje te zaslužnost za rezultat procesa coachinga. Uloga coacha je pružiti podršku coacheeu u procesu definiranja problema i oblikovanju cilja koji želi ostvariti te ga potaknuti i podržati na putu promjene (razrada, razvoj i primijene stavova, emocija, odnosa i postupaka) ka ostvarenju njegovog cilja.

U grupnom i timskom coachingu svaki član skupine ulazi u ulogu coacheea, te zapravo predstavlja “ekonomičan” način dolaska do benefita coachinga a pri tom i unaprjeđujući komunikaciju, međusobno razumjevanje i donošenje odluka u skupini.

Grupna ili organizacijska kultura izražena su u pravilima o tome kako se ponašamo, komuniciramo, odnosimo i pripadamo - ili ne. Kada je u pitanju coaching kultura, ne radi se samo o razmjeni karakterističnoj za odnos između coacha i coacheea, nego i o tome kako svi u organizaciji međusobno komuniciraju u svakodnevnim razgovorima.

Coaching kultura je prisutna u organizaciji kada je coaching pristup ključan način kojim voditelji angažiraju i razvijaju sve svoje zaposlenike i angažiraju ostale ključne dionike kako bi povećali osobnu, timsku I organizacijsku učinkovitost te posljedično i zajedničku vrijednost za sve ključne dionike.

Coaching pristup uključuje karakteristična ponašanja I uvjerenja te je prisutan u jedan na jedan i grupnim razgovorima i sastancima kada se pojedinca ili grupu potiče na promišljanje i iznalaženje najboljih rješenja te njihova primjena u realnom okruženje. Na osnovu iskustva, coaching pristup omogućuje osobnu refleksiju i dolazak do povratnih informacija, te analizu i integraciju učenja iz iskustva. Coaching pristup je upravo plodan način povezivanja socijalnog učenja (učenja od drugih) i iskustvenog učenja kao podloge za kontinuirani razvoj uključenih. U toj kulturi učenje dolazi iz različitih izvora, od kolega, voditelja, ostalih zaposlenika i vanjski coacheva, te omogućuje značajne transformacije potičući određeni tip razgovora na dnevnoj osnovi.

Klima koja nastaje je energična, temeljena na osobnoj odgovornosti, nadolazeći izazovi se prepoznaju kao nove prilike za razvoj a problemi se rješavaju u suradničkom duhu. Izvorište takve kulture su uvjerenja da je proces promjene i učenja cjeloživotni proces te da svi ljudi imaju potencijal za kontinuirano učenje i razvoj. Također, važno je uvjerenje da se učinkovitost može poboljšati učenjem i razvojem te da zajedno, suradnjom možemo iznaći bolja rješenja od kojih bi smo došli samostalno.

Karakteristike i benefiti coaching kulture:

 • Veća agilnost rješavanja problema
 • Potiče inovativnost i dolazak do manje očiglednih opcija rješenja
 • Otvara prostor razgovore i izgradnju odnosa unutar tima i među kolegama
 • Potiče sudjelovanje, angažiranost i doprinos
 • Potiče klimu uzajamnog davanja i primanja pozitivnih i korektivnih povratnih informacija
 • Podržava kulturu kontinuiranog razvoja
 • Jasnije poslovne uloge, ciljevi, procesi i odnosi
 • Rezultira snažnijim vodstvom, većim brojem internih promocija i onih na putu voditeljskog razvoja
 • Voditelji imaju veće razumijevanje svog razvojnog puta i karijere te su zadovoljni svojim napretkom
 • Umanjuje neželjeni odljev voditelja
 • Održava fokus na rezultate ali i izgradnju dugoročno zdravog poslovanja
 • Omogućuje uspješniju provedbu promjena odnosno održivost

Coaching kultura potiče angažiranost voditelja i zaposlenika te gradi osjećaj „zajedničkog vodstva“ što se manifestira kroz nadilaženje silosa, suradničko podizanje organizacijske učinkovitosti te poticanje onih aktivnosti koje jasno doprinose ostvarenju organizacijske svrhe.

Kako kreirati coaching kulturu?

 • Utjecajne voditelje u organizaciji potrebno je izložiti iskustvu coachinga kako bi doživjeli benefite i dobrobit koju on donosi
 • Integrirati coaching pristup kao važan aspekt strategije i procesa razvoja zaposlenika i vođenja
 • Obučiti voditelje i razvijati njihove vještine coachinga kao i onih koji rade na razvoju zaposlenika, a konačno i svih zaposlenika organizacije

Kreiranje coaching kulture nije svrha samoj sebi, nego sredstvo dolaska do cilja. Coaching kultura je ključni sastojak šire kulture kontinuiranog učenja i razvoja koja doprinosi povećanju sposobnosti i kapaciteta zaposlenika, voditelja i organizacije u cjelini. Ova sposobnost omogućuje organizaciji učinkovito ostvarivanje svojih ciljeva i strategija što povećava zajedničku vrijednost organizaciji i njenim ključnim dionicima. 

Literatura i preporuka za daljnje čitanje:

Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant