RAZVOJ VJEŠTINA

Prevladavanje otpora i zaključivanje prodaje

Prevladavanje otpora i zaključivanje prodaje
5

Kako nastupiti u prodajnom razgovoru kada dođe do otpora, prigovora ili odbijanja od strane korisnika?

Lako je prodavati kada korisnik odmah zna što hoće, sve što smo mu rekli mu se sviđa. No, kako dalje nastupiti u prodajnom razgovoru kada dođe do otpora, prigovora ili odbijanja od strane korisnika? Kakve sve vrste otpora razlikujemo u prodaji?

U ovom modulu doznajte kako upravljati otporima u prodajnom razgovoru te koje tehnike i alate koristiti ovisno o vrsti otpora sugovornika kako bismo bili drugačiji od tipičnih „uvaljivača“

U modulu pogledajte kako zaključiti prodaju nakon što savladamo otpore i koje sve tehnike pritom možemo koristiti, ostavljajući dojam brige o korisniku, a ne dojam uvaljivanja, a sve kako bi postao dugogodišnji korisnik usluga ili kupac proizvoda kompanije.