RAZVOJ VJEŠTINA

Savjeti za pisanje chat poruka

Savjeti za pisanje chat poruka
6

Koliko brzo biste trebali odgovoriti korisniku putem chata?

Koliko razgovora na chatu može agent u kontaktnom centru voditi odjednom? Jesu li u chat komunikaciji dopuštene kratice i emoji?

U ovom modulu prolazimo praktične savjete za pisanje chat poruka i nudimo odgovore na većinu pitanja o kojima kompanije, ali i agenti promišljaju prilikom komuniciranja na chatu.