RAZVOJ VJEŠTINA

Standardi chat komunikacije

Standardi chat komunikacije
7

Kako započeti chat razgovor, prespojiti korisnika ili ga staviti na čekanje te uspješno završiti razgovor na chatu?

Sve veći broj kompanija komunicira sa svojim korisnicima putem chata, kanala koji je i među korisnicima sve popularniji upravo zbog jednostavnosti i brzine.

Chat je moderan komunikacijski kanal koji je najsličniji komunikaciji putem telefona, upravo zbog toga što se odvija u realnom vremenu. Ima sličnosti i s komunikacijom putem e-maila jer ostavlja pisani trag, no ipak ima opušteniji i prisniji ton, ali ipak u poslovne svrhe.

Naučit ćete da su na chatu stvorena nova pravila komunikacije, uvježbat ćete kako započeti razgovor, prespojiti korisnika ili ga staviti na čekanje i kako uspješno završiti razgovor na chatu.

U ovom modulu prolazimo sve važne aspekte chat komunikacije i kako bi i na ovom kanalu komunikacije korisnicima pružiti vrhunsko korisničko iskustvo.