RAZVOJ VJEŠTINA

Standardi e-mail komunikacije

Standardi e-mail komunikacije
8

Kako se istaknuti među više od 2 milijuna e-mail poruka koje se u svijetu pošalju u samo jednoj sekundi?

Prema statistikama dnevno se pošalje preko 2 milijuna e-mail poruka u jednoj sekundi. U tom moru najbolje prolaze one koje su pravilno napisane jer daju dojam ozbiljnosti i čitatelj može prepoznati da je osoba koja je e-mail sastavljala odgovorna i daje osjećaj sigurnosti.

Ako na kuvertu, preteču e-mail komunikacije, na pogrešna mjesta napišete adrese primatelja i pošiljatelja, poruka će se vjerojatno zagubiti. Elektronička pošta također sadrži polja koja moraju biti pravilno ispunjena da bi informacija koju šaljete došla do primaoca. Također, naučit ćete kako je pravilno nasloviti da ne dovede do zabune, tj. da je primatelj ozbiljno shvati.