RAZVOJ VJEŠTINA

Značajke telefona

Značajke telefona
9

Koliko ste se puta privatno našli u situaciji da vas sugovornik nije dobro razumio ili da ste vi zbog raznih šumova pogrešno shvatili što je htio reći?

Razvoj tehnologije omogućio nam je da ono što nam dolazi najprirodnije, a to su glas i govor, prenosimo našim sugovornicima gdje god se nalazili. Kao što glas smatramo onim što dolazi samo od sebe tako se i telefonska komunikacija počela podrazumijevati kao spontani komunikacijski kanal za prenošenje poruka. Međutim, koliko ste se puta privatno našli u situaciji da vas sugovornik nije dobro razumio ili da ste vi zbog raznih šumova pogrešno shvatili što je htio reći? Takvi izazovi su još izraženiji u poslovnoj komunikaciji gdje mogu imati i značajnije posljedice. Upravo zato što je telefon lišen dodatnih izvora informacija kao što su izraz lica ili pokret tijela, moramo se više potruditi oko onoga što on kao kanal može prenijeti.

Na ovom modulu naučit ćete posebnosti telefonske komunikacije, kao što su struktura razgovora, pravilno držanje, kao i tehnološki preduvjeti za kvalitetno ostvarivanje razgovora, a sve to pomoći će vam da naučite davati i primati informacije tako da se maksimalno iskoristi sav potencijal ovog komunikacijskog kanala putem kojeg još uvijek većina korisnika najviše komunicira s kontaktnim centrima.