Andrijana Filipović 15/07/2020

Organizacijska svrha i ambicija

Iskustvo zaposlenika
Iskustvo zaposlenika
3 min. čitanja 3

Misija i vizija organizacije su njezina svrha i ambicija, te su vodilja za razvoj strategija i postavljanje ciljeva. Misija i vizija uspješnih organizacija su jasno komunicirane, shvaćene i zajednički dijeljene kod svih njihovih ključnih dionika.

Većina nas radeći svoj svakodnevni posao zna što treba ili želi raditi. Također, prilično nam je jasno kako taj posao treba obaviti s obzirom na očekivanu kvalitetu i kvantitetu finalnog proizvoda našeg rada. Vrlo vjerojatno znamo što nam je bitno, u što vjerujemo i gdje želimo biti kroz nekoliko godina. Upravo to znanje i svjesnost nam omogućuje uspješno iznalaženje načina i prilagodbi koje nas posljedično dovode do ostvarenja vlastitih ambicija.

Znaju li organizacije za koje radimo odgovor na ta ista pitanja? Ako ih znaju, pronaći ćemo ih u izjavi o misiji i viziji organizacije.

 

Misija organizacije komunicira razlog zbog kojeg postoji i kako će služiti svojim korisnicima, tj. ključnim dionicima (npr. djelatnicima, korisnicima, investitorima, dobavljačima, institucijama i državnim tijelima).

Primjeri izjave o misiji organizacije:

 „Ponuditi široki asortiman dobro dizajniranih, funkcionalnih proizvoda za uređenje doma po tako niskim cijenama, koje si većina ljudi može priuštiti“. Ikea

„Graditi i održavati dugoročne  odnose  s  klijentima  i  potrošačima  nudeći  im  jedinstvene  proizvode  i  usluge  prilagođene njihovim  individualnim  potrebama." Atlantic  Grupa

"Stvara  dodanu  vrijednost  razvojem  novih  proizvoda, stalnim  inovacijama,  prepoznavanjem  novih  poslovnih  mogućnosti  i  postavljanjem  tržišnih  trendova  te prepoznavanjem  i  razvijanjem  ljudskoga  potencijala“. Atlantic grupa

"Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste. Stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu. Odgovornim poslovanjem stvaramo novu vrijednost za dioničare vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnim zajednicama.“ Valamar

Djelatnici se povezuju s organizacijom kroz razumijevanje razloga postojanja organizacije te kako njihov rad doprinosi ostvarenju i življenju te svrhe.

Misija uključuje i organizacijske vrijednosti, odnosno zajednička uvjerenja i načela rada koja pružaju smjernice za svakodnevno ponašanje pripadnika organizacije, od izbora djelatnika koji imaju iste ili slične vrijednosti s organizacijom, njihovog razvoja i samostalnog donošenja odluka, do izgradnje odnosa s ključnim dionicima. Misija se manifestira kulturnim obrascima, odnosno organizacijskom kulturom.

If you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they'll work for you with blood sweat and tears. Simon Sinek

 

Vizija je orijentirana na budućnost, ona je ambicija organizacije i govori, s obzirom na svrhu postojanja, što organizacija želi postati. Kako bi ostvarila svoju viziju, organizacija, odnosno lideri u organizaciji osiguravaju razumijevanje vizije od strane djelatnika te učinkovitu implementaciju koja se zapravo odnosi na osposobljavanje djelatnika za život usklađen s vizijom i ostvarivanje željenih rezultata.

Primjeri izjave o viziji organizacije:

Walt Disney: „Činiti ljude sretnima.“

Dalekovod d.d.: „Postati vodeća međunarodna kompanija u pružanju cjelovite i kvalitetne usluge inženjeringa, proizvodnje i izgradnje elektroenergetske, cestovne, željezničke i telekomunikacijske infrastrukture prije svega jačanjem pozicija na stranim tržištima, ugovaranjem novih poslova i prodorom na nova tržišta, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti.“

HEP: „Snažna regionalna, moderna i društveno odgovorna korporacija, prepoznata kao primjer učinkovite proizvodnje i isporuke energije kupcima.“

 

Misija i vizija organizacije su njezina svrha i ambicija. One služe kao vodilja za razvoj strategije i podloga za postavljanje mjerljivih ciljeva u odnosu na koje se mjeri uspješnost organizacije. 

Dobra strategija omogućuje ostvarivanje organizacijske svrhe (misija i vizija) te definiranje specifičnih organizacijskih ciljeva kojima će mjeriti ostvarivanje svrhe organizacije (npr. profitabilnost, zadovoljstvo korisnika, zadovoljstvo djelatnika, društvena odgovornost, i sl.) kao uspješnost pojedine strategije.

Što djelatnici bolje razumiju svrhu organizacije kroz njezinu misiju i viziju, bolje će razumjeti strategiju organizacije i načine njene implementacije, odnosno moći će svoj rad i ponašanje uskladiti s ciljevima organizacije i kvalitetno doprinijeti njihovom ostvarenju.

U poslovnom kontekstu pojam organizacije odnosi se na dogovorene ili utvrđene načine ostvarivanja određenih ciljeva. Neke su organizacije u tome uspješnije od drugih.

Noviji nalazi istraživanja značaja utjecaja svrhe organizacije na njezinu učinkovitost kažu da kada su misija i vizija organizacije jasno komunicirane, shvaćene i zajednički dijeljene kod svih ključnih dionika, tada organizacija ostvaruje bolje rezultate, pod uvjetom da su strategija i ciljevi usklađeni s njima.

Literatura i preporuka za daljnje čitanje:

Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant