Andrijana Filipović 19/11/2019

Karakteristike visoko učinkovitih timova

Iskustvo zaposlenika
Iskustvo zaposlenika
5 min. čitanja 1

Nikada ranije u povijesti rada, koncept timskog rada nije bio važniji za funkcioniranje uspješne organizacije.

S brzim društvenim, tehnološkim i informacijskim promjenama, naše društvo je suočeno s iznimno zahtjevnim i stresnim prilagodbama, organizacije su sve složenije i kompetitivnije i ne mogu se osloniti samo na izvrsnost pojedinaca. Da bi preživjele i nastavile utrku, organizacije pronalaze načine da dopru do kreativnosti i potencijala djelatnika na svim nivoima. To zahtjeva novu organizacijsku strukturu i novu definiciju vođenja. Nova ključna struktura u organizacijama su timovi – visoko učinkoviti timovi.

Kada grupa ljudi učinkovito funkcionira onda može rješavati kompleksnije probleme, donositi bolje odluke, izražavati kreativnost i doprinositi međusobnom razvoju i posvećenosti, više nego što to može pojedinac radeći sam. Grupa je dinamičan, složen, stalno promjenjiv živući sustav koji, baš kao i pojedinac, ima svoje obrasce ponašanja i svoj život.

Organizacije okupljaju svoje specijaliste iz različitih dijelova organizacije u višefunkcionalne timove koji osiguravaju brz i učinkovit proces razvoja proizvoda i usluga te njihov plasman na tržište. No prije nego što tim uspije u ostvarenju svoje svrhe i ciljeva, grupa ljudi mora postati tim. I to ne bilo kakav tim, nego visoko učinkovit tim.

Visoko učinkoviti tim se može definirati kao skupina ljudi koja ima specifične uloge i komplementarne kompetencije i karakteristike, no koja je posvećena i djeluje u skladu s zajedničkom svrhom, te konzistentno pokazuje visok nivo suradnje i inovativnosti što dovodi do izvanrednih rezultata. Visoko učinkovit tim je fokusiran na svoj cilj i ima podržavajuće procese i okolinu koji omogućuju pojedinačnim članovima tima svladavanje bilo kojih prepreka na putu ostvarenja timskog cilja.

 Karakteristike visoko učinkovitog tima

Karakteristike visoko učinkovitog tima, Izvor: timska radionica - rezultat grupnog rada

Tijekom jednog od timskih coachinga skupina s kojom sam radila opisala je visoko učinkovit tim elementima vidljivim na slici 1. Primijetiti ćete dalje u tekstu, da su sve ključne karakteristike visoko učinkovitih timova, prema Blanchardu i Carewijima, prepoznate.

Svrha i vrijednosti

Tim je posvećen timskoj svrsi – zna što tim treba ostvariti i zašto rade zajedno. Članovi tima znaju koji je zadatak tima i zašto je važan. Zajedničke vrijednosti i norme ponašanja promiču integritet, kvalitetu i suradnju. Specifični timski ciljevi su jasni, izazovni, dogovoreni i relevantni za ostvarenje timske svrhe. Načini ostvarenja ciljeva su jasni i dogovoreni. Članovima tima su jasne njihove pojedinačne uloge te kako svaka od njih doprinosi timskoj svrsi i ciljevima.

Osnaživanje

Vrijednosti, norme i politike potiču inicijativu, uključenost i kreativnost. Sve relevantne organizacijske i poslovne informacije su dostupne, a tim ima autoritet unutar svojih poslovnih granica, da djeluje i donosi odluke. Tim na raspolaganju ima usmjeravanje, strukturu i edukacije koji podržavaju razvoj članova i tima u cjelini. Tim je posvećen kontinuiranom razvoju kroz kontinuirano učenje.

Komunikacija i odnosi

Izražavanje različitih ideja, mišljenja, osjećaja i perspektiva viđenja svih članova tima se potiču i uvažavaju. Razlike među članovima tima po rasi, porijeklu, spolu, dobi, izgledu, i sl. se poštuju i smatraju vrijednima. Članovi tima se međusobno aktivno slušaju s namjerom da se razumiju. Članovi tima su upoznati sa suradničkim pristupom rješavanja sukoba te mu na taj način i pristupaju. Otvoren feedback potiče samosvijest članova tima o njihovim individualnim i timskim snagama i područjima za razvoj. Članovi visoko učinkovitih timova grade međusobni odnos povjerenja.

Prilagodljivost

Članovi tima dijele odgovornost za razvoj tima i vođenje. Uspješno svladavaju izazove koristeći jedinstvenu kombinaciju talenata i snaga svih članova tima. Članovi tima kontinuirano preuzimaju direktivnu ili podržavajuću ulogu te spremno preuzimaju kalkulirani rizik. Izazovi i pogreške se sagledavaju kao prilike za iskustveno učenje. Tim je spreman testirati različite načine rada i prilagođavati se promjenama do kojih taj pristup dovodi.

Optimalna učinkovitost

Tim konzistentno ostvaruje značajne rezultate uz fokus i praćenje produktivnosti, kvalitete i uslužnosti. Tim je posvećen kontinuiranom poboljšanju kroz učenje, uključujući i ono koje proizlazi iz pogreške. Učinkovito rješavanje problema te vještine donošenja odluka omogućuju timu nadilaženje prepreka i potiču kreativnost. Tim koordinira svoj tijek rada s drugim timovima, partnerima i korisnicima u skladu s potrebama kako bi ostvari timski cilj.

Poštovanje i priznanje

Individualnim i timskim postignućima se često odaje priznanje od strane voditelja tima ili samih članova. Tim proslavlja svoje uspjehe i ostvarene ključne prekretnice. Doprinos tima cijeni i poštuje organizacija u cjelini. Članovi tima imaju osjećaj osobnog postignuća kada pridonose svrsi ili cilju tima se osjećaju uvaženim unutar tima.

Moral

Članovi tima su samopouzdani i entuzijastični, spremno se zalažu i posvećeni su uspjehu tima. Tim potiče fokusiran rad, ali i zabavu. Članovi tima osjećaju ponos i zadovoljstvo timskim radom, osjeća se snažan timski duh (rezultat visoke kohezije tima) i povjerenje među članovima tima. Članovi tima su razvili jedni za druge podržavajuće i brižne odnose i pomažu jedni drugima.

Visoko učinkoviti timovi prolaze kroz Tuckmanove stadije razvoja timova baš kao i ostali timovi, no razlika je u tome što prve dvije faze razvoja, visoko učinkoviti timovi koriste kako bi jasno definirali tko su, koja im je svrha i cilj, kako će surađivati zajedno i kako će rješavati sukobe. Kada visokoučinkoviti tim dođe do stadija razvijenog tima, oni već imaju razvijenu visoko učinkovitu suradnju i ponašanja koja im omogućuju postizanje izvanrednih rezultata u odnosu na uobičajen tim. Također, odgovarajuće vođenje (koordinacija, coaching, osnaživanje, podržavanje) primjereno pojedinoj fazi razvoja dodatno facilitira tim do visoke učinkovitosti.

Organizacije ne bi trebale izbjegavati ulagati energiju i vrijeme potrebne za razvoj visok učinkovitih timova. Dosadašnja istraživanja sugeriraju da je njihova učinkovitosti i do pet puta veća nego kod uobičajenih timova što svakako opravdava potrebna ulaganja. U isto vrijeme iskustvo zaposlenika koji radi u visoko učinkovitom timu je je iznimno; omogućuje članovima tima zadovoljenje mnogih socijalno-emocionalnih potreba i doprinosi njihovom visokom zadovoljstvu i intrinzičnoj motivaciji za rad i razvoj.

Literatura i preporuka za daljnje čitanje:

Autor

Andrijana Filipović

Poslovni edukator | Executive coach | Konzultant

Nezavisni profesionalac u području razvoja organizacije i vođenja. Zadnjih godina, usmjerena pružanju podrške organizacijama i profesionalcima koji su spremni svoj poslovni uspjeh graditi na vlastitim snagama, znanjima i vještinama te osjećaju postignuća koji iz njega proizlazi kao motivu za kontinuirani razvoj.