Viktor Hlača 19/09/2018

Može li komunikacijski sustav doći bez visokih cijena licenci? Može Asterisk

Tehnologija
Tehnologija
0

Asterisk je takozvani “open source” okvir za izradu komunikacijskih aplikacija. Drugim riječima, Asterisk je alat kojim možemo računalo pretvoriti u komunikacijski poslužitelj. Koriste ga male i velike tvrtke, kontakti centri, telekomi i agencije širom svijeta.

Kao što sam napisao, Asterisk spada u domenu besplatnog i otvorenog softvera, no ima svog sponzora Digium koji kontrolira smjer u kojem se Asterisk razvija. Digium prihoduje od edukacija, organizacije konferencija, prodaje prilagođenih verzija Asteriska, ali i od proizvoda koji rade sa Asteriskom (kartice i telefoni).

Prema podacima raspoloživim na www.asterisk.org, danas u 170 zemalja svijeta postoji više od milijun sustava zasnovanih na Asterisku. Najčešće sustave zasnovane na njemu implementiraju timovi koji se bave integracijom i razvojem. Dizajniran je za rad na Linux operativnim sustavima.

Ako vas zanima za što se Asterisk može koristiti bitno je imati na u vidu da se radi o okviru za izradu komunikacijskih aplikacija koje podržavaju različite protokole. Asterisk “skriva” složenosti komunikacijskih protokola i tehnologija što vam omogućuje fokusiranje na razvoj inovativnih proizvoda i rješenja. Budući da sadrži gotove komponente značajno skraćuje proces razvoja kompleksnih komunikacijskih aplikacija. Asterisk se koristio u razvoju IP PBX sustava, VoIP pristupnika, konferencijskih sustava, faks poslužitelja i mnogih drugih rješenja.
Asterisk je kao platforma modularan. Moduli su komponente koje osiguravaju funkcionalnosti kao što su upravljanje dolaznim i odlaznim pozivima, definiranje internih telefona, glasovna pošta, zapisivanje CDR-a, redovi čekanja i slično. Bitno je mogućnost aktivacije samo modula koji su nam nužni što pojednostavljuje implementaciju i smanjuje zahtjeve. Kad smo već kod zahtjeva, Asterisk je moguće pokrenuti i na Rasberry Pi računalu (www.raspberrypi.org) što govori mo tomu koliko je “nježan”.

Ono što zaista čini Asterisk osnovom za napredne komunikacijske platforme je mogućnost povezivanja i integracije s drugim sustavima. Neke od osnovnih integracija su sa bazama podataka, web aplikacijama i servisima te LDAP. LDAP je protokol namijenjen pristupu podacima u imenicima (direktorijima) unutar tvrtke. LDAP integracija omogućuje da se postavke internih telefona u potpunosti nalaze u postojećem LDAP direktoriju (jedna od opcija je Microsoftov Active Directory) što omogućuje centraliziranu administraciju svih postavki pojedinog djelatnika (interni i javni broj telefona, lozinke za email, računalo i PIN za telefon).

Integracija sa bazama podataka omogućuje Asterisku držanje svih postavki internih telefona u bazi podataka. Ova funkcionalnost omogućuje razvoj web sučelja za administraciju te samoadministraciju. Drugi primjer integracije sa bazama podataka je upravljanje dolaznim i odlaznim pozivima. Moguće je postići da temeljem parametara koje držimo u bazi podataka modificiramo kako se određen poziv usmjerava, ali možemo i cijelo upravljanje tijekom poziva smjestiti u bazu podatak. Treći primjer korištenja baze podataka zajedno sa Asteriskom je zapisivanje informacija o pozivima (CDR) i informacija o agentima i redovima čekanja.

Integracija s web servisima i web aplikacijama omogućuje da se kompletna logika upravljanja poziva smjesti u našu aplikaciju ili da parametrima koje web aplikacija vraća Asterisku mijenjamo logiku usmjeravanja poziva.

Autor

Viktor Hlača

Journey Manager u Hrvatskom Telekomu

Tehnologijom kontaktnog centra se bavi 19 godina, a zadnje dvije godine fokusiran je na korisničkog iskustvo. Zbog vlastitog iskustva cijeni tehnologije, ali ih gleda kroz prizmu onog što one čine za naše korisnike.